Parpi rf

Pargas Pingis rf

Om du önskar mer uppgifter kontakta gärna någon av dessa spelande styrelsemedlemmar

Ordförande
Olof Eriksson
040-5522951
olof.eriksson<at>parnet.fi

Sekreterare
Gunnar Laurén
040-5550108
gunnar.lauren<at>e-weber.fi

Kassör
Pia Englund
040-7613428

pia.englund<at>pp.inet.fi