Parpi rf

Pargas Pingis rf

Tävlingar / Kilpailut

PIUG
Skolmästargatan 1

OBS! Ny träningsplats !!!

Träningsplats : Sarlinska Skolans gymnastiksal
Skolgatan 16

Träningstider
2019-2020


Måndagar kl 16:30 - 18:00
Okt-Nov lördagar kl 10:00 - 11:30

Och våren 2020 dessutom
April onsdagar kl 19:30 - 21:00

Undantag: Studentskrivningstider både höst och vår !

Förfrågningar kan göras till ordförande/träningsledaren Olof Eriksson 040-5522951
och sekreteraren/tränaren Gunnar Laurén 040-5550108
E-mailadresserna finns på kontaktsidan
.

VÄLKOMNA!