Parpi rf

Pargas Pingis rf

Tävlingar / Kilpailut

PIUG
Skolmästargatan 1

OBS! Ny träningsplats !!!

Träningsplats : Sarlinska Skolans gymnastiksal
Skolgatan 16

Träningstider
2019-2020


Måndagar kl 16:30 - 18:00
Torsdagar kl 19:30 - 21:00
Lördagar kl 10:00 - 11:30

Undantag:
Studentskrivningstider både höst och vår !
Julfester och andra evenemang.
Kolla närmare från staden sidor Stadens Idrottsurymmen, välj Sarlinska skolan.

Förfrågningar kan göras till ordförande/träningsledaren Olof Eriksson 040-5522951
och sekreteraren/tränaren Gunnar Laurén 040-5550108
E-mailadresserna finns på kontaktsidan
.

VÄLKOMNA!